Bekokat

BEKOKAT levererar oljefri tryckluft med ett minimalt oljeinnehåll på 0,003mg/m3 i enlighet med kraven i ISO8573-1, klass 1.

BEKOKAT omvandlar hydrocarboner i tryckluften med hjälp av värme och en katalysator. Oljemolekylerna spaltas upp som en följd av den kemiska reaktionen med värme och det katalytiska ämnet. Hydrocarbonerna omvandlas då till vatten och koldioxid och tryckluften levereras ut från BEKOKAT garanterat oljefri. BEKOKAT kan operera oberoende av omgivningens temperatur, luftfuktighet och oljekoncentration. Systemet är också fullt operativt med delvisa belastningar och effektiviteten reduceras inte.

Copyright © 2016 Söders Maskinservice AB. Alla rättigheter förbehålles.