Bekomat

Fördelarna med BEKOMAT:

  • intelligent styrning som undviker onödiga förluster av tryckluft och på så sätt möjliggör avsevärda besparingar
  • den förslitningsfria kapacitiva sensorn fångar upp allt kondensat. Även vid stark nedsmutsning sker avledningen problemfritt.
  • till- och frånflöde är symetriskt placerat vilket gör anslutningen till tryckluftsnätet enkel. Utloppet är möjligt med slanganslutning eller rörkoppling.
  • BEKOMAT övervakar ständigt sig själv, en LED-display indikerar tillförlitligt alla drifttillstånd.
  • med ett enkelt handgrepp kan BEKOMAT anpassas till olika tilloppsledningar.

Via den installerade kompressoreffekten, systemtrycket och kraven på material kan den för Er tryckluftsanläggning lämpliga BEKOMAT väljas ut. BEKOMAT 21 är i plastmaterial, BEKOMAT 12 till 16 kan erhållas i aluminium för oljehaltiga kondensat och med en extra hård beläggning för oljefria, aggressiva kondensat.

BEKOMAT - specialvarianter kan erhållas för:

  • extremt aggressiva kondensat
  • för områden där explosionsrisk förekommer
  • för lågtrycks- och undertrycksområden
  • för avledning vid tomgångsdrift vid flerstegskompressorer
Copyright © 2016 Söders Maskinservice AB. Alla rättigheter förbehålles.