Clearpoint

CLEARPOINT-filter erbjuder er:

  • Sänkning av driftskostnaderna och ökad lönsamhet i driften
  • Säkrare filtrering av vätskor som vatten eller oljor, damm, gaser eller aerosoler
  • Längre livslängd hos filtren och en kvalitativt bättre tryckluft
  • Ökning av maskinernas användningstid
  • Förbättrad produktikvalitet som ger minskat kassage
  • Minskat underhåll ökar produktiviteten
  • Bättre arbets- och produktionsvillkor
Copyright © 2016 Söders Maskinservice AB. Alla rättigheter förbehålles.