Metpoint

METPOINT är en serie mätinstrument för att göra olika mätningar i er tryckluftsanläggning.

I serien ingår bland annat:

  • daggpunktsmätare mobil, DPM mobil
  • daggpunktsmätare stationär, DPM stat
  • oljeinnehållsmätare, OCV
  • flödesmätare, FLM
  • läckdetektor, leakdetector
Copyright © 2016 Söders Maskinservice AB. Alla rättigheter förbehålles.