Industri

En av Sauers första kompressorer för industrin användes för att släcka ut ljusbågar i transformatorstationer. Alltsedan den kompressorn kom 1956, har Sauers ständiga strävan varit att utöka och förbättra sin expertis.

Kompressorer från Sauercompressors har varit pålitliga vid drift på alla typer av kraftverk - oavsett om det varit kontinuerlig drift eller start/stopp drift.

Inom processindustrin används Sauers medium- och högtryckskompressorer till att förvandla, forma, blanda, gjuta eller pressa material och andra substanser .

Många företag och institutioner inom forskning och utveckling använder sig av Sauers kompressorer i sitt arbete.

I en mängd olika applikationer inom olje- och gassektorn används dessa kompessorer. Tack vare sin robusta konstruktion kan kompressorerna användas praktiskt taget var som helst och under extremt svåra miljöförhållanden, exempelvis exponerade för saltvatten, värme eller kyla.

Sauers kompressorer används även inom metallurgi, försvar, gruvdrift, räddningstjänst och flyg.

Fördelar med Sauers kompressorer:

  • Kompressorer, kontrollsystem och tillbehör av senaste modell
  • Optimal kundservice från förfrågan över hela produktens livstid
  • Lång livstid med garanterade reservdelar (minst 25år)
  • Helhetslösningar med kundanpassningar
  • Kundspecifik dokumentation och kalkyler
  • Stor tillförlitlighet, även under intermittent drift
  • Möjligt att få klassificering och certifikat i enlighet med ATEX, ABS, GL, DNV, etc.
  • Optimerade servicelösningar
  • NATO-kodade kompressorer och reservdelar

Klicka här för produktsortiment och varianter.

Copyright © 2016 Söders Maskinservice AB. Alla rättigheter förbehålles.