VARIABLE

  • 16 - 315 kW
  • 0,49 - 56,11 m3/min
  • direktdrift
  • varvtalsreglerad

Kompressorerna i denna serie är särskilt utvecklade enligt de nyaste rönen inom forskning och teknik för användning där variation i tryckluftsbehovet föreligger. Sparar upp till 35 % energi med hjälp av SCD technology (Speed controlled and direct drive). Detta sker genom varvtalsreglering, konstant nättryck, bra verkningsgrad på enheten, inga startomkopplingar vid strömtoppar och inga dyra tomgångsperioder.

Copyright © 2016 Söders Maskinservice AB. Alla rättigheter förbehålles.