Bekokat – levererar oljefri tryckluft

Efterbehandling Luft/Gas

Bekokat

Att tillhandahålla konstant oljefri tryckluft är viktigt för livsmedelssäkerhet vid livsmedelsproduktion, kvalitetssäkring inom medicinproduktion och för produktion- och packningsprocesser. Där kan BEKOKAT vara ett bra alternativ.

Även om tryckluften produceras av en oljefri kompressor så är det ingen garanti för att kvaliteten motsvarar kraven för restolja, omgivningens luft avgör. Om det finns oljepartiklar i luften så blir det oljepartiklar i tryckluften. Denna produkt är idealisk att installera i redan befintliga kompressoranläggningar med oljesmorda kompressorer för att omvandla anläggningen till ett oljefritt system.

BEKOKAT levererar oljefri tryckluft med ett minimalt oljeinnehåll på 0,003mg/m3 i enlighet med kraven i ISO8573-1, klass 1.

Den omvandlar hydrocarboner i tryckluften med hjälp av värme och en katalysator. Oljemolekylerna spaltas upp som en följd av den kemiska reaktionen med värme och det katalytiska ämnet. Hydrocarbonerna omvandlas då till vatten och koldioxid och tryckluften levereras ut är garanterat oljefri. Den kan operera oberoende av omgivningens temperatur, luftfuktighet och oljekoncentration. Systemet är också fullt operativt med delvisa belastningar och effektiviteten reduceras inte.

Vill ni se funktionen, klicka på länken nedan.
Hur det fungerar