Bekomat – avledare för kondensat

BekomatEfterbehandling luft/gas

Bekomat

Vid tillverkning och bearbetning av tryckluft genereras alltid flytande kondensat. I de flesta fall innehåller detta kondensat olja och andra föroreningar (partiklar). Kondensat kan också sprida sig i tryckluftssystemet, vilket orsakar skador som i sin tur genererar kostnader. Mängden kondensat varierar också i förhållande till klimat, temperatur, årstid, tid på dygnet och kapacitetsutnyttjande av kompressorn. Ett sätt att minska kostnader och skador är att installera en automatisk kondensatavledare, BEKOMAT. Den intelligenta elektroniken förhindrar tryckluftsförluster och minimerar energiåtgången vilket ger en pay-off tid på ca 6 månader, jämfört med andra enheter som är tidsstyrda.

Fördelar:

  • intelligent styrning som undviker onödiga förluster av tryckluft och på så sätt möjliggör avsevärda besparingar
  • den förslitningsfria kapacitiva sensorn fångar upp allt kondensat. Även vid stark nedsmutsning sker avledningen problemfritt.
  • till- och frånflöde är symmetriskt placerat vilket gör anslutningen till tryckluftsnätet enkel. Utloppet är möjligt med slanganslutning eller rörkoppling.
  • övervakar ständigt sig själv, en LED-display indikerar tillförlitligt alla drifttillstånd.
  • med ett enkelt handgrepp kan den anpassas till olika tilloppsledningar.
  • Via den installerade kompressoreffekten, systemtrycket och kraven på material kan den för Er tryckluftsanläggning mest lämpliga väljas ut.

Specialvarianter kan erhållas för:

  • extremt aggressiva kondensat
  • för områden där explosionsrisk förekommer
  • för lågtrycks- och undertrycksområden
  • för avledning vid tomgångsdrift vid flerstegskompressorer

Nyfiken på hur tekniken fungerar, se filmen nedan.
Kondensatavledare