Bekosplit – Spjälkningsanläggning

BekosplitEfterbehandling luft/gas

Bekosplit

En liter olja kan förorena 1 000 000 liter grundvatten. Därför bör vi vara professionella och ansvarsfulla i vår hantering av emulgerade kondensat och oljekontaminerade industriella avloppsvatten som ackumuleras under många produktionsprocesser. För att lyckas med detta är det bra att investera i en spjälkningsanläggning – BEKOSPLIT – som renar emulgerande kondensat.
Sådana kondensat kan uppstå om man har ogynnsamma initiala förhållanden eller om olje/kompressorkombinationen inte är optimal.
Förutom emulgerande kondensat kan BEKOSPLIT även bearbeta andra oljehaltiga industriella avloppsvatten.
Det spjälkningsanläggningen gör är att avlägsna vattenolösliga organiska ämnen samt en stor mängd fasta föroreningar från vattnet.
Eventuella tungmetaller, smuts och färgpartiklar som finns i vattnet adsorberas på ett tillförlitligt sätt.

Fördelar:

  • enkel att använda
  • ekonomisk i drift
  • ringa underhållsbehov

Nyfiken på hur det fungerar, se filmen nedan

Spjälkningsanläggning