Clearpoint 3eco – tryckluftsfilter

Clearpoint filterEfterbehandling Luft/Gas

Clearpoint 3eco

CLEARPOINT-filter erbjuder er:

  • Sänkning av driftskostnaderna och ökad lönsamhet i driften
  • Säkrare filtrering av vätskor som vatten eller oljor, damm, gaser eller aerosoler
  • Längre livslängd hos filtren och en kvalitativt bättre tryckluft
  • Ökning av maskinernas användningstid
  • Förbättrad produktikvalitet som ger minskat kassage
  • Minskat underhåll ökar produktiviteten
  • Bättre arbets- och produktionsvillkor

Med den nya tryckluftsfilterserien CLEARPOINT 3eco har BEKO ytterligare förbättrat lösningarna för effektiv filtrering av tryckluft. De har ökat retentionshastigheten för oljebeständiga aerosoler med upp till 10 gånger.
Differenstrycket kan samtidigt minskas med  upp till 50%, vilket förbättrar energieffektiviteten avsevärt.

Genom användning av nya material och tillverkningsteknologier, samt korrosionsskyddad husdesign, erbjuder filtret säker och pålitlig filtrering och bättre tryckluft med betydligt lägre driftskostnader. Nu är det  möjligt, tack vare den höga separationseffektiviteten, att täcka alla krav på tryckluftsfiltrering med endast tre filtreringsgrader :
C-Grov, F-Fin och S-Mycket fin
3eco-filtret är också certifierat enligt ISO 12500.

Ni sänker driftskostnaderna betydligt  med 3 eco  om man jämför med den äldre 3E-modellen.

Diagrammet visar detta för filter med filtreringsklass S vid energioptimerat volymflöde.

Ökningen av prestanda i 3eco möjliggörs av att man använder nya material.
Här använder man ett öppet plastfilmsskikt(mesh) på utsidan av filtermediet som säkerställer styvheten hos de olika filterskikten utan att minska filterytan.
Denna Softpleat-teknik ger den optimala kombinationen av en stor yta (viktigt för partikelavskiljning) och ett högt filterdjup (ger djupfiltrering, speciellt för oljesprayer).