Skruvkompressor – FLEX

Skruvkompressorer

FLEX

  • 2,2 – 30 kW
  • 0,13 – 4,24 m3/min
  • direktdrift
  • varvtalsreglerad

Dessa kompressorer kan användas överallt där det finns behov av en liten, kompakt och tyst (-60dB(A))enhet som alstrar tryckluft. Genom SCD technology (Speed controlled and direct drive) sparar ni upp till 35% energi. Detta sker genom varvtalsreglering, konstant nättryck, bra verkningsgrad på enheten, inga startomkopplingar vid strömtoppar och inga dyra tomgångsperioder.