Skruvkompressor – GEAR

Skruvkompressorer

GEAR

  • 30 – 500 kW
  • 3,58 – 71,15 m3/min
  • växeldrift
  • fast varvtal

En ny generation skruvkompressorer för stort tryckluftsbehov. De finns tillgängliga i luftkyld version (30-250 kW) och vattenkyld version (30-500 kW). Det service- och underhållsfria driftskonceptet skonar drivenheten, arbetar med minimal eftersläpning, med hög driftsäkerhet och är närapå förlustfri (verkningsgrad >98 procent). Högeffektiv avskiljning av kylmedlet ger en spilloljehalt på endast 2-3mg/m3.