Skruvkompressor – V-Drive/G-Drive

Skruvkompressor

V-Drive / G-Drive

V-Drive och G-Drive kompressorerna är den nya generationen kompressorer från ALMiG. De erbjuder hög prestanda såväl som flera olika funktioner som ger pålitlig och energieffektiv drift samt är enkla att underhålla.

Dessa kompressorer har ett effektivt värmeåtervinningssystem med konstant temperatur, de har integrerad kyltork som utformas exakt utifrån kompressorns leveransvolym och de har de senaste typen av kontrollpaneler som gör det enkelt att övervaka hela anläggningen.

Kyltorken är integrerad i kompressorn för att spara utrymme och drivs av kompressorn. Kompressorn kontrollerar och skyddar också kyltorken. Kyltorkens parametrar är specifikt anpassade till respektive kW-klass och kan inte förbikopplas.

Alla varianter kan också fås med energibesparande hastighetskontroll (energy-saving speed control), detta ger motorn möjlighet att jobba över hela hastighetsspektras. Arbetstrycket kan tack vare detta justeras steglöst mellan 5 till 13 bar.

Med värmeåtervinningssystemet kan den energi som förbrukas för generering av tryckluft omvandlas nästan helt till användbar värme; till exempel som varmt vatten för matning i värmesystem eller för uppvärmning av processvatten eller industriellt vatten. Värmeåtervinningssystemets konstanta temperatur säkerställer tillförlitligheten.

V-Drive och G-Drive kompressorerna är lätta att underhålla, detta tack vare att alla komponenter enkelt kan nås från en sida och de stora ljudisolerade luckorna är enkla att ta bort. Detta reducerar underhålls- och nedtiderna till ett minimum och säkerställer att servicekostnaderna blir låga.