Nischade branscher

Nischade branscher

Biogas (CNG)

Gasgenerering - Nischade branscher

Biogas eller i huvudsak CNG (& LNG) har vi utrustning för allt från uppgradering till dispenser. I huvudsak jobbar vi med kompressorteknik som utför olika trycksättningar i systemen, allt från lågtryck till högtryck för “tankningen” av fordon. Oftast boostrar man från lägre tryck till högre tryck i olika steg. Med Sauer Compressors & Sysadvance har vi alla möjligheter.

Dessutom så har vi även fokus på “rå biogas & Naturgas” och då kommer våra speciella kompressorer från Sauer/HAUG till användning som är helt oljefria och helt gastäta samt i syrafast material och byggs helt kundanpassat för en särskild applikation mot egen specifikation.

 

Medicinsk andningsluft & oxygen

Medicinsk andningsluft & oxygen

Vår “M” Serie Oxygen generators och system från SYSADVANCE är speciellt designade för att leverera Oxygen 93 förenligt med European Pharmacopoeia – Oxygen 93 Monograph är certifierad enligt “class IIb European Medical Device aimed at health care facilities”, Allt från små kliniker till stora Sjukhus med intensivvård och Ortopedisk Forskning.

Lågtryck eller högtryck hanteras med olika varianter av kompressorer samt att vi har utrustning som kan mäta luftkvalitén online med både stationär mobil utrustning.

 

Helium högtryckskompressorer & Recovery

Helium är en Gas som används för olika applikationer inom forskning, täthetskontroller & läckagetester, olika gasblandningar till olika industriapplikationer och till bl.a väderballonger men även till många andra ändamål lite mer speciellt och specifikt.

Vi har gastäta Heliumkompressorer i olika tryck från Sauer Compressors och Helium recovery utrustning från Sysadvance.

Recovery är viktigt när tillgång på helium börjar minska rejält och priset ökar vilket gör helium väldigt dyrt då bör vi börja att återanvända och ta hand om använd gas i en process för att inte slösa onödigt.

 

Andningsluft t.ex. Räddningstjänst & Vattendykare

Andningsluft används i flera olika applikationer in om t.ex. industrin där lackering och målerier ibland kräver andningsluft via mask eller liknande. Inom sjöfarten används andningsluft för både vatten- och rökdykare. Sedan har vi ju de traditionella vatten- och rökdykare från våra räddningstjänster och de professionella dykeriföretagen.

Dykklubbarna är många och varierar i storlek men alla använder andningsluft och ibland även nitrox.

Vi har kompressorerna och filter anpassade för de flesta användarna.

 

Matförpackningsindustri med nitrogen

Nitrogen används på flera områden inom bl.a. matförpackningsindustrin där det i huvudsak är för att bevara produkter färskt och hålla bort syret som påverkar hållbarheten på vissa produkter och självklart i olika tidsintervaller.

Vi .ex Nitrogengeneratorer, matarkompressor, boosters, tankar, flaskrack etc dvs kompletta anläggningar för olika ändamål.

 

Oxygen för t.ex Fiskodlingar

Oxygen används på många olika sätt inom olika industrisegment, t.ex vid fiskodlingar eller inom sjukvården.

Vi har oxygengeneratorer i olika storlekar och kan erbjuda kompletta enheter typ ”plug and play” med alla ingående maskindelar färdig att användas i sin applikation.