Sjöfart

Sjöfart

Lastfartyg och Färjor

Produkter och tjänster

 • Produkt- och systemförsäljning
 • Hydraulikprodukter som Pumpar, Motorer, ventiler, Cylindrar och hydrauliska ledningskomponenter mm
 • Kompressorer låg- & högtryck upp till 500 bar för luft och inerta gaser
 • Rörsystem för luft & Gas
 • Andningsluftskompressorer för rök- & vattendykare
 • Analys av andningsluft
 • Filter för Hydraulik och luft/gassystem
 • Reparationer, underhåll & Service samt installationer
 • systemoptimering

 

Olje- & Gastankers

Produkter och tjänster

 • Produkt- och systemförsäljning
 • Hydraulikprodukter som Pumpar, Motorer, ventiler, Cylindrar och hydrauliska ledningskomponenter mm
 • Kompressorer låg- & högtryck upp till 500 bar för luft och inerta gaser
 • Högtrycksboosters
 • Gasgeneratorer N2 och övrig utrustning för Blanketing
 • Rörsystem för luft & Gas
 • Andningsluftskompressorer för rök- & vattendykare
 • Analys av andningsluft
 • Filter för Hydraulik och luft/gassystem
 • Reparationer, underhåll & Service samt installationer
 • systemoptimering

 

Svenska Marinen, Flottan

Produkter och tjänster till Ubåtar och Ytfartyg

 • Produkt- och systemförsäljning
 • Hydraulikprodukter som Pumpar, Motorer, ventiler, Cylindrar och hydrauliska ledningskomponenter mm
 • Kompressorer arbetsluft och högtryck upp till 500 bar för luft och inerta gaser
 • Rörsystem för luft & Gas
 • Andningsluftskompressorer för rök- & vattendykare
 • Analys av andningsluft
 • Filter för Hydraulik och luft/gassystem
 • Reparationer, underhåll & Service samt installationer
 • systemoptimering