Sjöfart

Sjöfart

Sjöfart

Söker ni produkter och tjänster inom området sjöfart kan ni hitta det hos oss. Vi tillhandahåller produkter och tjänster inom kompressorteknik, hydraulik och filtrering. Nedan kan ni se mer specifikt vad vi kan erbjuda beroende på inom vilken del av sjöfarten ni är verksamma. Om det skulle vara något ni är ute efter som ni saknar är ni välkomna att kontakta någon av våra säljare, se information nedan.

Lastfartyg & Färjor

Här finner ni en lista på de produkter och tjänster vi har att erbjuda inom lastfartyg och färjor.

Olje- & Gastankers

Här finner ni en lista på de produkter och tjänster vi har att erbjuda inom Olje- och gastankers.

Svenska Marinen, Flottan

Här finner ni en lista på de produkter och tjänster vi har att erbjuda för Marinen och flottan.

OLA HYDÉN
Försäljning

ola@soders.eu
Tel vx: 0491-130 65
Direkt: 070-190 98 96

HENRIK SYRÉN
Försäljning

henrik@soders.eu
Tel vx: 0491-130 65
Direkt: 070-343 38 50

MIKA RONKAINEN
Försäljning

mika@soders.eu
Tel vx: 0480-250 09
Direkt: 070-234 42 84