Högtryckskompressorer

Breeze_Orkan
LW_samlingsbild

Högtryckskompressorer

Applikationer för högtryckskompressorer

Högtryckskompressorer används i en mängd olika applikationer, såsom processindustri, gruvdrift, metallurgi, försvar, räddningstjänst, sjöfart, forskning och utveckling. Vi samarbetar med några av Europas ledande tillverkare inom detta område – Sauer Compressors och Lenhardt & Wagner GmbH. Dessa tillverkare har högtryckskompressorer inom ett brett spektra som kan användas i alla olika applikationer ovan.

Högtryckskompressorer för gas och luft

I de olika applikationerna används olika typer av högtryckskompressorer, antingen med luft eller gas som media.

Kompressorer Högtryck Luft
WP_4105

Sauer Compressors

Högtryckskompressorer från Sauer Compressors är pålitliga i drift på alla typer av kraftverk och de används också i en mängd olika applikationer inom olje- och gassektorn. Tack vare kompressorernas robusta konstruktion har man möjligheten att använda dem praktiskt taget var som helst och under extremt svåra miljöförhållanden, exempelvis exponerade för saltvatten, värme eller kyla.

Olika produktlinjer och utveckling

I syfte att fokusera på olika tillämpningsområden finns det fyra olika produktlinjer hos Sauer Compressors –  Sauer, HAUG, Girodin och EK. Sauerlinjen innehåller oljesmorda högtryckskompressorer för en mängd olika applikationer medan HAUG är oljefria och hermetiskt gastäta kompressorer och utöver detta erbjuder Girodin- och EK-linjerna speciella kompressorer för den marina marknaden. Sauer Compressors är ett företag med lång erfarenhet som framför allt jobbar med ett ständigt pågående utvecklingsarbete och med välkända internationella kunder. Som ett resultat av det är de idag världsledande inom området marina applikationer.

Lenhartdt & Wagner GmbH

Lenhardt & Wagner kompressorer används i huvudsak inom räddningstjänst och dykning. L&W startade på 80-talet och är ett företag med gott renommé och pålitliga och driftsäkra kompressorer.

Utveckling

L&W jobbar ständigt med utveckling och förbättring av sina kompressorer och tillhörande produkter. På senare år har utvecklingen skett i form av nya mobila och stationära PURACON-system för övervakning av andningsluft och som förutom vattenhalten också kan kontrollera värdet på CO / CO2 / O2 och olja i tryckluften. Under 2020 släppte L&W den första kompressorkontrollen som kan styras via en app. Genom detta så kan man enkelt styra kompressorn från en surfplatta, vilket underlättar arbetet ute hos användarna när de nu kan lära sig mer om parametrarna på kompressorn och även analysera sina egna fyllningskrav.

LW_450_Högtryckskompressorer Luft