Produkter för efterbehandling BEKO

all

Bekomat_Owamat_Bekosplitt_Produkter för efterbehandling
Owamat_Produkter för efterbehandling
Metpoint - Produkter för efterbehandling

Produkter för efterbehandling – BEKO

Det finns ett stort spektra av produkter för efterbehandling av tryckluft. Vi hjälper er att hitta de produkter som är mest optimala för er anläggning. Nedan finner ni lite mer utförlig information och även produktvideos för de produkter vi erbjuder från vår leverantör BEKO.

BEKOMAT® – avledare för kondensat

Vid tillverkning och bearbetning av tryckluft genereras alltid flytande kondensat. I de flesta fall innehåller detta kondensat olja och andra föroreningar (partiklar). Utöver detta kan kondensat också sprida sig i tryckluftssystemet, vilket orsakar skador som i sin tur genererar kostnader. Dessutom varierar också mängden kondensat i förhållande till klimat, temperatur, årstid, tid på dygnet och kapacitetsutnyttjande av kompressorn. Oavsett vad så finns det ett sätt att minska kostnader och skador och det är att installera en automatisk kondensatavledare, BEKOMAT®, där den intelligenta elektroniken förhindrar tryckluftsförluster och minimerar energiåtgången vilket ger en pay-off tid på ca 6 månader, jämfört med andra enheter som är tidsstyrda.

Fördelar:

 • intelligent styrning som undviker onödiga förluster av tryckluft och på så sätt möjliggör avsevärda besparingar
 • den förslitningsfria kapacitiva sensorn fångar upp allt kondensat och även vid stark nedsmutsning sker avledningen problemfritt.
 • till- och frånflöde är symmetriskt placerat vilket gör anslutningen till tryckluftsnätet enkel. Dessutom är det möjligt med slanganslutning eller rörkoppling.
 • övervakar ständigt sig själv och en LED-display indikerar tillförlitligt alla drifttillstånd.
 • med ett enkelt handgrepp kan den anpassas till olika tilloppsledningar.
 • via den installerade kompressoreffekten, systemtrycket och kraven på material kan den för er tryckluftsanläggning mest lämpliga väljas ut.

Specialvarianter kan erhållas för:

 • extremt aggressiva kondensat
 • områden där explosionsrisk förekommer
 • lågtrycks- och undertrycksområden
 • avledning vid tomgångsdrift vid flerstegskompressorer
BEKOMAT_31-33_Produkter för efterbehandling
BEKOMAT- Kondensatavledare

Clearpoint®3eco – Tryckluftsfilter

CLEARPOINT®-filter erbjuder er:

 • Sänkning av driftskostnaderna och ökad lönsamhet i driften
 • Säkrare filtrering av vätskor som vatten eller oljor, damm, gaser eller aerosoler
 • Längre livslängd hos filtren och en kvalitativt bättre tryckluft
 • Ökning av maskinernas användningstid
 • Förbättrad produktikvalitet som ger minskat kassage
 • Minskat underhåll ökar produktiviteten
 • Bättre arbets- och produktionsvillkor

Med den nya tryckluftsfilterserien CLEARPOINT® 3eco har BEKO ytterligare förbättrat lösningarna för effektiv filtrering av tryckluft. För det första har de ökat retentionshastigheten för oljebeständiga aerosoler med upp till 10 gånger och utöver detta kan differenstrycket samtidigt minskas med  upp till 50%, vilket förbättrar energieffektiviteten avsevärt.

Nya material och tillverkningsteknologier

Genom användning av nya material och tillverkningsteknologier, samt korrosionsskyddad husdesign, erbjuder filtret säker och pålitlig filtrering och bättre tryckluft med betydligt lägre driftskostnader. Nu är det  möjligt, tack vare den höga separationseffektiviteten, att täcka alla krav på tryckluftsfiltrering med endast tre filtreringsgrader – C-Grov, F-Fin och S-Mycket fin, dessutom är 3eco-filtret också certifierat enligt ISO 12500. Ökningen av prestanda i 3eco möjliggörs av att man använder nya material, bland annat använder man ett öppet plastfilmsskikt(mesh) på utsidan av filtermediet som säkerställer styvheten hos de olika filterskikten utan att minska filterytan. Denna Softpleat-teknik ger den optimala kombinationen av en stor yta (viktigt för partikelavskiljning) och ett högt filterdjup (ger djupfiltrering, speciellt för oljesprayer).

CLEARPOINT 3eco - tryckluftsfilter

METPOINT® – Mätutrustning

METPOINT® är en serie mätinstrument som används för att göra olika mätningar i tryckluftsanläggningar. I serien ingår bland annat mobil daggpunktsmätare (DPM mobil), stationär daggpunktsmätare (DPM stat), oljeinnehållsmätare (OCV), flödesmätare (FLM) och läckdetektor.

Metpoint - Produkter för efterbehandling
FLM - METPOINT OCV - METPOINT DPM - METPOINT

DRYPOINT® – torkar

DRYPOINT M® är en membrantork som finns att få i flera storlekar för olika torkningsgrader, dessutom finns den som rörversion upp till 200 l/min och som husversion upp till 2000 l/min. Utöver membrantorken finns även kyltorken DRYPOINT RA® som har en effektiv design som ger pålitlighet och ekonomi i processen. Ytterligare har vi adsorptionstorken DRYPOINT AC® som används där det alltid krävs kvalitativ tryckluft med konstant daggpunkt. Den finns dessutom i två olika varianter – 10-112 m3/h och 135-1550 m3/h.

För höga tryck

DRYPOINT AC HP® är adsorptionstorken som är anpassad för att möta de krav som ställs vid tryckluft med högt tryck och torken har också som standard en kompressorsynkroniseringskontroll. Framför allt gör denna kontroll det möjligt att vid omstart efter driftstopp starta där man avbröt vilket motverkar överbelastning av adsorbenten.

Drypoint_AC
DRYPOINT RA - kyltorkar DRYPOINT M - Eco control

EVERDRY® – Adsorptionstorkar

BEKO har tagit fram tre olika varianter av adsorptionstorken EVERDRY® – FR, CT, och HOC.

FR: Tre olika typer som alla är enkla att implementera och som dessutom fungerar i alla olika klimatzoner. Här finns modeller för luftflöden från 580 m3/min ända upp till 20000 m3/min och det går även att få skräddarsydda för högre luftflöden.

CT: Denna variant är en kombination av en kyltork och en adsorptionstork.

 • Har en processenhet med sommar och vinter mode
 • Adsorptionstork med back-up system, vilket betyder att den kan implementeras även när kyltorken inte kan användas.

HOC: Den tredje varianten av EVERDRY® är tillverkad för oljefria installationer och fördelen med denna är framför allt att värmen som genereras i kompressionsprocessen inte bara släpps ut i efterkylaren, vilket är fallet i konventionella enheter, utan används för desorption.

FRP_Produkter för efterbehandling

BEKOSPLIT® – Spjälkningsanlägging

Tänk att så lite som en liter olja kan förorena 1 000 000 liter grundvatten. Å andra sidan kan vi vara professionella och ansvarsfulla, i vår hantering av emulgerade kondensat och oljekontaminerade industriella avloppsvatten som ackumuleras under många produktionsprocesser, för att minimera föroreningarna och med detta i åtanke kan det vara bra att investera i en spjälkningsanläggning – BEKOSPLIT® – som renar emulgerande kondensat. Dessa kondensat uppstår om man har ogynnsamma initiala förhållanden eller om olje/kompressorkombinationen inte är optimal. Dessutom kan BEKOSPLIT® bearbeta andra oljehaltiga industriella avloppsvatten.

Om ni får ut olja i ert industriella avloppsvatten kan ni med hjälp av spjälkningsanläggningen avlägsna vattenolösliga organiska ämnen samt en stor mängd fasta föroreningar från vattnet, till exempel eventuella tungmetaller eller smuts och färgpartiklar som finns i vattnet, BEKOSPLIT® ser till att detta adsorberas på ett tillförlitligt sätt.

Fördelar:

 • enkel att använda
 • ekonomisk i drift
 • ringa underhållsbehov
Bekosplitt_Produkter för efterbehandling
BEKOSPLIT - Spjälkningsanlägging

ÖWAMAT® – Olje-/vattenseparator

Börja med att rena kondensatet direkt där det uppkommer med hjälp av en ÖWAMAT® olje-/vattenseparator, vilket gör det både enklare och billigare. Dessutom är det så att med en olje-/vattenseparator bevaras oljan säkert och det som blir kvar är vatten som kan släppas ut direkt i det vanliga avloppssystemet. Förutom detta kan Olje-/vattenseparatorn ÖWAMAT® fås i flera olika storlekar och är platsbesparande och användarvänliga.

Öwamat
ÖVAMAT - Olje-/Vattenseparator

BEKOBLIZZ®

BEKOBLIZZ® är djupkylningssystemet som levererar extremt torr tryckluft vid väldigt låga temperaturer. Dessutom ökar denna produkt produktionen med upp till 30-35% för formblåsning inom plastindustrin. Följaktligen är fördelarna med djupkylningssystemet att det är lätt att installera, ökar produktkvaliteten, reducerar produktionstiden, är fullt automatiserat och har snabb återbetalningstid, i många fall mindre än 12 månader. Sist men inte minst, ni sparar både tid och pengar.

Finns i två varianter

BEKOBLIZZ LC® och BEKOBLIZZ DC®:

LC används där tryckluft används för kylning och luftkonditionering och kyler med temperaturen +5°C utan att använda sig av koldioxid eller kvävgas.

DC används vid djupkylning av tryckluft ända ner till temperaturer som -35°C/-45°C.

Bekoblizz

BEKOKAT® – Katalysator för oljefri tryckluft

Att tillhandahålla konstant oljefri tryckluft är viktigt för livsmedelssäkerhet vid livsmedelsproduktion, kvalitetssäkring inom medicinproduktion och för produktion- och packningsprocesser. Där kan BEKOKAT® vara ett bra alternativ.

Omgivningens luft avgör

Även om tryckluften produceras av en oljefri kompressor så är det ingen garanti för att kvaliteten motsvarar kraven för restolja. Däremot avgör omgivningens luft, framförallt om det finns oljepartiklar i den omgivande luften, för då blir det oljepartiklar i tryckluften. Således är BEKOKAT® produkten som är idealisk att installera i redan befintliga kompressoranläggningar med oljesmorda kompressorer för att omvandla anläggningen till ett oljefritt system.

Levererar oljefri tryckluft

För det första levererar BEKOKAT® oljefri tryckluft med ett minimalt oljeinnehåll på 0,003mg/m3 i enlighet med kraven i ISO8573-1 och för det andra klara BEKOKAT®-enheterna, med råge,  den kvarvarande oljehalten på 0,01 mg / m³ som är specificerad i klass 1. Med andra ord en kvalitet som krävs i särskilt krävande produktionsprocesser. BEKOKAT® omvandlar kolväten i tryckluften med hjälp av värme och en katalysator. Hur som helst så spaltas oljemolekylerna upp som en följd av den kemiska reaktionen med värme och det katalytiska ämnet. Därefter omvandlas kolvätena till vatten och koldioxid vilket ger att tryckluften som levereras ut är garanterat oljefri. Enheten kan operera oberoende av omgivningens temperatur, luftfuktighet och oljekoncentration och systemet är också fullt operativt med delvisa belastningar och dessutom reduceras inte effektiviteten . Till sist så kan BEKOKAT®-enheten eftermonteras i redan befintliga anläggningar som en fristående lösning i anslutning till kompressorerna.

BEKOKAT
BEKOKAT - Katalysator Tryckluft inom livsmedelsindustri

Våra säljare finns till ert förfogande, välkomna att höra av er!

HENRIK SYRÉN
Försäljning

henrik@soders.eu
Tel vx: 0491-130 65
Direkt: 070-343 38 50

OLA HYDÉN
Försäljning

ola@soders.eu
Tel vx: 0491-130 65
Direkt: 070-190 98 96

MIKA RONKAINEN
Försäljning

mika@soders.eu
Tel vx: 0480-250 09
Direkt: 070-234 42 84