Gasgenerering

Vår leverantör Sysadvance har specialiserat sig på gasgenerering. De har enheter för många olika gaser, såsom N2, O2 och O2 Med.

Gasgenerering med N2-generatorer

Sysadvance N2-generatorer är robusta, pålitliga, modulära och baserade på PSA-teknik. Gasgeneratorerna producerar kvävgas med hög renhet från tryckluft, vilket möjliggör kontinuerlig tillgänglighet, till en konkurrenskraftig kostnad, jämfört med tillförsel från cylindrar eller kryogentank.

Gasgeneratorn är konstruerad för att enkelt kunna installeras i inomhusanläggningar och kräver endast tryckluftsledning och strömanslutning. De byggs i moduler vilket möjliggör installation av flera parallella enheter.

Gasgenerering

Fördelar

 • Reducerar kostnader för kvävgas med upp till 95%
 • Oberoende av externa gasleverantörer och även fluktuerande marknadspriser
 • Mindre hantering med cylindrar och flytande kvävgas
 • Enheter som är modulära, flexibla och lätta att underhålla

Funktioner

 • Tryck upp till 9 Bar
 • LCD Display
 • Oxygen Zirconium Analyzer
 • GSM/Lanövervakning
 • upp till 99,999% renhet

Options

 • Kompressorenhet endast för applikationen
 • Tryck-booster för tryck upp till 420 Bar
 • Filter-kit