Efterbehandling Luft/Gas

Efterbehandling Luft_Gas

Efterbehandling Luft/Gas

För att optimera luften/gasen som framställs i er anläggning är efterbehandling av luft och gas viktigt. Till detta behövs det olika typer av utrustning, såsom kondensatavledare, olje-/vattenseparatorer, filter, spjälkningsanläggningar, djupkylningssystem, membrantorkar, adsorptionstorkar, mätutrustning och mycket mer.

Vi arbetar med ledande leverantörer inom detta område och har tack vare det en gedigen produktflora för just efterbehandling av luft och gas.

Vi hjälper er att hitta den bästa lösningen för just er anläggning.

BEKO Technologies GmbH

BEKO har arbetat med produkter för efterbehandling av tryckluft sedan 1982, då de kom fram med det första elektroniskt nivåreglerande kondensavtappningssystemet på marknaden, BEKOMAT®. De fortsatte sedan att utveckla produkter för efterbehandling bland annat kyltorkar inom serien DRYPOINT® och inline-filter under produktnamnet CLEARPOINT®. ÖWAMAT® och METPOINT® är två andra produktlinjer som de har utvecklat. METPOINT® är olika sorters mätutrustning för tryckluftsanläggningar och ÖWAMAT® är olje-/vattenseparatorer. Till sist har BEKO även en produktlinje för kylning av tryckluft, BEKOBLIZZ®. Den kalla tryckluften som man får med hjälp av BEKOBLIZZ® påskyndar kylningsprocessen och förbättrar därigenom kostnadseffektiviteten. 

Bekomat_Owamat_Bekosplitt_Produkter för efterbehandling
Metpoint - Produkter för efterbehandling

KSI Filtertechnik

Startade sin verksamhet i slutet av 90-talet med att tillverka alternativa aktivtkolfilter för olje-/vattenseparatorer. Idag består kärnverksamheten av de fyra produktgrupperna:

  • KSI ECOCLEAN® Filtration Technology
  • ECOTROC® Adsorption Technology
  • KONDRAIN® & KONTREC® Condensate Management
  • KSI ECOCONTROL online system monitoring

Komponenterna produceras i Tjeckien och Storbritannien och montering av produkterna sker i Tyskland, där även produktutveckling och testning av nya prototyper sker.

KSI Kondensatavledare - Efterbehandling Luft/Gas
KSI_filter_gtf - Efterbehandling Luft och Gas

Kontakta någon av våra säljare för att få hjälp att hitta den mest optimala lösningen för er anläggning.

OLA HYDÉN
Försäljning

ola@soders.eu
Tel vx: 0491-130 65
Direkt: 070-190 98 96

HENRIK SYRÉN
Försäljning

henrik@soders.eu
Tel vx: 0491-130 65
Direkt: 070-343 38 50

MIKA RONKAINEN
Försäljning

mika@soders.eu
Tel vx: 0480-250 09
Direkt: 070-234 42 84