Gasapplikationer

Gasapplikationer

Sauercompressors har en bred portfolio med högtryckskompressorer för gasapplikationer, såsom:

  • Nitrogen/Kvävgas (N2)
  • Helium (He)
  • Hydrogen/Vätgas (H2)
  • Kolmonoxid (CO)
  • Koldioxid (CO2)
  • Oxygen/Syre (O2)
  • Ädelgaser såsom Argon (Ar), Neon (Ne), etc.
  • Dikväveoxid (N2O)
  • Metan/natural gas (CH4)
  • Bio-metan (CH4)

Sauercompressors nyaste serie, Orkan, är luftkyld och innefattar oljesmorda kolv- och gaskompressorer upp till 110 kW med ett sluttryck på upp till 500 barg.
Serien erbjuder också Booster-lösningar med inloppstryck på upp till 16 barg.

Det finns hermetiskt gastäta och explosionssäkra versioner för helium, naturgas och vätgas. I de hermetiskt gastäta används en ny typ av magnetkoppling som garanterar absolut täthet och låg underhållsgrad tillsammans med maximal tillförlitlighet.

Med det nya kylsystemet, Cubecooler, erhålls upp till 30% lägre kylningstemperaturer än dagens konventionella kylningsmetoder.

Sauer_Orkan
Sauer Orkan

Är ni intresserade av att veta mer är ni välkomna att kontakta oss.