Service

Service och underhåll i våra verkstäder

Vi utför förebyggande- och avhjälpande underhåll på tryckluftsanläggningar, hydraulaggreat, hydraulanläggningar, filteraggregat, med mera. Installationer, avhjälpande och preventivt underhåll och ombyggnationer med mera jobbar vi med varje dag.

Vi kan hydraulik inom allt från prospektering, ritningar & dokumentation till själva igångsättandet av er utrustning.

Vi kan också utföra olje-analyser med partikelprover enligt ISO 4406. Luftläckagemätningar, luftanalyser för andningsluft för Luft och Gasanläggningar. Dessa analyseras och vi ger er sedan en återkoppling på resultatet och erbjuder er naturligtvis olika former av lösningar. Kundens bästa är vårt fokus!

För service eller akuta problem med er kompressor eller ert hydrauliksystem, kan du ringa någon av våra butiker eller skicka ett mail till service@soders.eu

Vi installerar, underhåller och reparerar alla våra produkter med egna utbildade servicetekniker som innehar spetskompetens inom respektive produktområde.

Serviceavtal

Om ni vill teckna serviceavtal för era anläggningar, ta kontakt med någon av våra säljare så kan de i samråd med er ta fram ett avtal för just era anläggningar. Se kontaktinformation under rubriken Kontaktpersoner avtal nedan.

Produktion

Kontaktpersoner avtal

OLA HYDÉN
Försäljning

ola@soders.eu
Tel vx: 0491-130 65
Direkt: 070-190 98 96

HENRIK SYRÉN
Försäljning

henrik@soders.eu
Tel vx: 0491-130 65
Direkt: 070-343 38 50

MIKA RONKAINEN
Försäljning

mika@soders.eu
Tel vx: 0480-250 09
Direkt: 070-234 42 84

Service/Akuta problem

Oskarshamn: 0491-13065

Kalmar: 0480-25009