Mätning och analys

Mätning och analys

Vi kan utföra många olika analyser och mätningar i era anläggningar, både inom hydraulik- och tryckluftsområdet.

 

Oljeanalys och partikelräkning

Vi tar ett prov på vätskan i er anläggning och analyserar den. Ni får svar hur många och vilken sorts partiklar sm finns i vätskan.
Vi kan utifrån resultatet av analysen i möte tillsammans med er ta fram en lösning på vad som är bäst att göra utifrån era resultat.

Är detta av intresse eller ni vill veta mer så kan ni kontakta någon av våra säljare.

 

Läckagesökning

Vi undersöker er luftanläggning och kartlägger läckage. Utifrån denna kartläggning gör vi en bedömning om vad som bör åtgärdas i anläggningen.
Allt dokumenteras och ni erhåller underlaget från oss.

Är detta av intresse eller ni vill veta mer så kan ni kontakta någon av våra säljare.