Pneumatiska spettmaskiner

Pneumatiska spettmaskiner

Handhållna brytmaskiner

Högeffektiv ljud- och vibrationsdämpad brytmaskin som inkluderar det vibrationsdämpade systemet HAPS vilket innebär att maskinen kan användas under långa perioder utan att operatören sätter hälsan på spel.

Finns från viktklass 18 kg och uppåt.