Produktinformation ALMiG

Nedan hittar ni produktinformation om de lågtryckskompressorer från ALMiG som vi har i vårt sortiment. Vi har ett brett utbud i olika storlek och prisklasser. Hittar ni inte det ni söker på sidan eller vill ha mer utförlig information, tveka inte att höra av er till någon av våra säljare, se info längst ner på sidan.

BELT-XP

BELT XP 4-37

Denna kompressorserie ger er kompressorer med hög effektivitet och tillförlitlighet till låg kostnad dygnet runt. För det första är BELT-kompressorerna försedda med en lågvårdande kilrem som överför kraften med nästan inga förluster. Dessutom möjliggör BELT-serien kostnadseffektiv och tillförlitlig användning för flöden upp till 5,78m3/min. Utöver detta ger hastighetskonceptet, som BELT-kompressorerna är utrustade med, dem lång livslängd och låga underhållskostnader. Helt enkelt är BELT-kompressorerna väl lämpade för att vara baslastkompressorer.

 • 4 – 37 kW
 • 0,43 – 5,78 m3/min
 • kilremsdrift
 • fast varvtal

Dessa kompressorer kan anslutas till Internet och på det sättet möjliggöra olika typer av kommunikation/övervakning.

COMBI - skruvkompressor

COMBI

COMBI är en platsbesparande, kostnadseffektiv 4-i-1-lösning med kompressor, tank, kyltork och för- och efterfilter. Kompressorerna är tystgående och tar endast upp 1 m2,  vilket gör att de kan placeras direkt där tryckluft behövs. Andra fördelar är att de har låg vikt och är enkla att flytta, det enda som behövs är en gaffeltruck eller liknande. I små verkstäder garanterar dessa kompressorer en tillförlitlig tillförsel av tryckluft, medan de i större industrier kan användas som en ”satellit”enhet där tryckluft behövs.

 • 5,5 – 22 kW
 • 0,62 – 3,34 m3/min
 • kilremsdrift

Kompressorn finns med tre olika storlekar på behållaren:

 • 2S -7S:  200 liter standard
 • 6-15.1:  270 liter standard / 500 liter tillval
 • 16-22:  500 liter standard

Ni kan även få alla kompressorer i COMBI-serien utan behållare, med/utan kyltork, med/utan tryckluftsfilter. Dessutom kan vi tillhandahålla olika lösningar på styrning utifrån era behov

VARIABLE-XP

VARIABLE XP

VARIABLE XP kompressorerna är en optimala lösningen för att leverera rätt mängd tryckluft när behovet av tryckluft fluktuerar. Med hjälp av den integrerade frekvensomvandlaren går den specialdesignade motorn bara så snabbt som nödvändigt för att generera den erforderliga mängden tryckluft. I utvecklingen av den nya VARIABLE XP-serien har optimeringen av kylluftsflödet ytterligare förbättrat komponenternas tillförlitlighet och livslängd. Ytterligare så har den extra tjocka ljudisoleringen gjort det möjligt att installera systemet där ljudnivån är kritisk. VARIABLE XP har ett integrerat drivkoncept, SCD (Speed Controlled and Direct drive), med maximal kostnadseffektivitet som kan hjälpa er att spara upp till 35 % energi. Detta sker genom frekvensstyrd varvtalsreglering, konstant tryck – steglöst från 5 – 13 bar, bra verkningsgrad på enheten, inga startomkopplingar vid strömtoppar och ingen kostsam tomgångsdrift.

 • 22 – 200 kW
 • 0,85 – 43,58 m3/min vid maximalt driftstryck på  5 – 13 bar.
 • direktdrift
 • varvtalsreglerad
GEAR-XP

GEAR XP

GEAR XP-seriens kompressorer har utformats för att ge maximal tillförlitlighet med låga drifts-och servicekostnader. De är särskilt lämpliga för konstant höga tryckluftskrav. Kompressorerna har en genomtänkt systemdesign och ett noggrant urval av komponenter som optimerar deras volymflöde. Detta i sin tur förbättrar energieffektiviteten, ökar tillförlitligheten och förlänger livslängden med upp till 50% för motorn, elektriska komponenter, lager, slangar och tätningar. Det service- och underhållsvänliga systemkonceptet innehåller en robust drivmotor, en generöst dimensionerad värmeväxlare och en intelligent kylluftskanal.

 • 22 – 200 kW
 • 2,62 – 33 m3/min vid driftstryck på 5 – 13 bar
 • växeldrift
 • fast varvtal
ALMiG_V-drive_G-drive

G-Drive / V-Drive

G-Drive och V-Drive kompressorerna är den nya generationen kompressorer från ALMiG.

 • 30-75 kW

Tekniska data G-Drive

De erbjuder hög prestanda såväl som flera olika funktioner som ger pålitlig och energieffektiv drift samt är enkla att underhålla. Dessa kompressorer har ett effektivt värmeåtervinningssystem med konstant temperatur, de har integrerad kyltork som utformas exakt utifrån kompressorns leveransvolym och de har de senaste typen av kontrollpaneler som gör det enkelt att övervaka hela anläggningen. Kyltorken är integrerad i kompressorn för att spara utrymme och drivs av kompressorn. Kompressorn kontrollerar och skyddar också kyltorken. Kyltorkens parametrar är specifikt anpassade till respektive kW-klass och kan inte förbikopplas.Alla varianter kan också fås med energibesparande hastighetskontroll (energy-saving speed control), detta ger motorn möjlighet att jobba över hela hastighetsspektras. Arbetstrycket kan tack vare detta justeras steglöst mellan 5 till 13 bar. Med värmeåtervinningssystemet kan den energi som förbrukas för generering av tryckluft omvandlas nästan helt till användbar värme; till exempel som varmt vatten för matning i värmesystem eller för uppvärmning av processvatten eller industriellt vatten. Värmeåtervinningssystemets konstanta temperatur säkerställer tillförlitligheten. V-Drive och G-Drive kompressorerna är lätta att underhålla, detta tack vare att alla komponenter enkelt kan nås från en sida och de stora ljudisolerade luckorna är enkla att ta bort. Detta reducerar underhålls- och nedtiderna till ett minimum och säkerställer att servicekostnaderna blir låga.

V-Drive T / G-Drive T

V-drive T och G-drive T där T innebär att luften komprimeras i två steg. Detta ökar effektiviteten hos kompressorerna.

Med tvåstegs G-Drive T-skruvkompressorserien sätter ALMiG nya standarder för energieffektivitet. Genom att komprimera luft i två steg uppnår de en specifik prestanda som är på högsta nivå. Därför erbjuder G-Drive T-skruvkompressorserien ett högre volymflöde med en lägre ingångseffekt jämfört med en motsvarande enstegskompressor.

För V-drive T integrerar den unika skruvkonstruktionen det första och andra steget i en kompressorenhet. Rotorerna i varje kompressorsteg uppnår optimal hastighet tack vare växellådan. En effektiv kompression uppnås genom att använda en kyloljedimma för mellanstegskylning. Denna kontrollerade mängd olja möjliggör samtidigt undvikande av kondens i andra steget. En komplicerad och dyr separat mellanstegskylning är inte nödvändig och tillförlitligheten ökar. Genom att reglera motorhastigheten följer automatiskt leveransvolymen den fluktuerande luftförbrukningen med precision.

 • 90-315 kW
 • Industri 4.0 kompatibel styrenhet
 • Med hjälp av kompressorns höga effektivitet kan maximala energibesparingar uppnås och maskinens livscykelkostnader kan minskas
 • 15% större energibesparingar jämfört med en enstegs kompressorer
 • Enkelt underhåll och service
 • 5 års garanti på kompressorn
 • 10 års garanti på skruvenhet

Tekniska data G-Drive T
Tekniska data V-Drive T

När det gäller Industri 4.0 har kompressorns styrenhet alla funktioner som krävs för att kommunicera med vanliga industriföretagssystem. Eller använd helt enkelt molntjänsten för att övervaka kompressorn var som helst.

F-Drive

Vertikal effektivitet för minsta utrymmet. F-Drive är en extremt energieffektiv och platsbesparande kompressor. Den har direktdrift och varvtalsstyrning och är designad för enkel åtkomst för service och underhåll. Används överallt där tryckluft behöver genereras av ett litet kompakt och extremt tyst system.

F-Drive har energibesparande varvtalsreglering genom en oljekyld permanentmagnetmotor. Kompressorerna har också ett mycket effektivt kompressorsteg kombinerat med intelligent styrteknik och låg ljudnivå, vilket är ALMiGs svar på framtidens alltmer högt ställda krav.

Motereffektiviteten motsvarar IE4 eller bättre. Ni kan välja värmeåtervinning som tillval, vilken även inkluderar återvinning av motorenergivärme. F-Drive har Air Control Premium som standard kompressorsystem.

Med F-Drive kan energibesparingar på mer än 35% uppnås genom att kompressorn har:

 • Optimal varvtalsreglering, dvs levereras efter behov
 • Konstant nättryck som är inställbart mellan 5-13 bar
 • Extremt bra systemeffektivitet
 • Inga överströmstoppar vid start
 • Inga kostsamma avlastnings- eller eftergångstider

Oljefria skruvkompressorer:

LENTO-CLOSED

LENTO

Skruvkompressorerna i den oljefria LENTO-serien säkerställer maximal kostnadseffektivitet vid tryckluftsgenerering tack vare den exakta anpassningen av volymflödet till tryckluftsbehovet och genom låga tryckluftstemperaturer och minimerade service- och underhållskostnader.I kompressionsprocessen tillsätts endast vatten, den naturligaste av alla råvaror. Resultatet blir:

 • ren, miljövänlig tryckluft utan olja och partiklar som dras in spolas ut med vattnet
 • rent kondensat – rent vatten – kan släppas ut direkt i avloppssystemet
 • låg temperatur vid kompressionen tack vare effektiv värmeavledning genom vattnet och därmed låg energiförbrukning för tryckluftsframställningen

Bra för företag inom områdena farmaci, livsmedel, elektroteknik och medicin, men kan även användas av andra då processer kräver 100% oljefri tryckluft.

 • 15-110 kW
 • 1,01-19,6 m3/min
 • direktdrift

SCROLL

SCROLL-serien är 100% oljefri och utrustad med en högeffektiv IE 3-motor och arbetar med en så låg ljudnivå som 61 db(A). Eftersom den har en sådan kompakt design är SCROLL-serien idealisk för begränsade urymmen eller för att placeras direkt vid arbetsplatsen.

 • 3,7 – 15 kW
 • 0,43 – 1,70 m3/min
 • remdriven
 • IP54
100% oljefri Efficiency series

OLA HYDÉN
Försäljning

ola@soders.eu
Tel vx: 0491-130 65
Direkt: 070-190 98 96

HENRIK SYRÉN
Försäljning

henrik@soders.eu
Tel vx: 0491-130 65
Direkt: 070-343 38 50

MIKA RONKAINEN
Försäljning

mika@soders.eu
Tel vx: 0480-250 09
Direkt: 070-234 42 84