Högtryckskompressorer

Högtryckskompressorer

Högtryckskompressorer används i en mängd olika applikationer, såsom processindustri, gruvdrift, metallurgi, försvar, räddningstjänst, sjöfart, forskning och utveckling.

Leverantörer högtryckskompressorer

Sauer Compressors och Lenhardt & Wagner GmbH

De leverantörer vi samarbetar med inom detta område är Sauer Compressors och Lenhardt & Wagner GmbH. Kompressorer från Sauer Compressors har varit pålitliga i drift på alla typer av kraftverk och de används också  i en mängd olika applikationer inom olje- och gassektorn. Tack vare sin robusta konstruktion kan kompressorerna användas praktiskt taget var som helst och under extremt svåra miljöförhållanden, exempelvis exponerade för saltvatten, värme eller kyla. Sauer Compressors har även, under en period om 50 år, utvecklat produkter för bland annat ubåtar, minsvepare och minröjare. Lång erfarenhet, pågående utvecklingsarbete och välkända internationella kunder har gjort Sauer Compressors till världsledande inom området marina applikationer.

Lenhardt & Wagner kompressorer används i huvudsak inom räddningstjänst och dykning. De är ett företag med gott renommé och kompressorerna är pålitliga och driftsäkra och har funnits på marknaden sedan 1980.

Högtryckskompressorer gas och luft

I menyn hittar ni mer information om de olika högtryckskompressorer som vi kan erbjuda. Det är uppdelat i områdena Gas och Luft.