Skruvkompressor – VARIABLE

Skruvkompressorer

Variable

  • 16 – 355 kW
  • 1,17 – 55,55 m3/min
  • direktdrift
  • varvtalsreglerad
     

Kompressorerna i denna serie är särskilt utvecklade enligt de nyaste rönen inom forskning och teknik för användning där variation i tryckluftsbehovet föreligger. Sparar upp till 35 % energi med hjälp av SCD technology (Speed controlled and direct drive). Detta sker genom varvtalsreglering, konstant nättryck, bra verkningsgrad på enheten, inga startomkopplingar vid strömtoppar och inga dyra tomgångsperioder.